Triển khai tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2017-2018

Kính gửi: Trưởng đơn vị, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận/ Tổ trưởng Tổ Công đoàn trực thuộc.

Phòng Tổ chức – Hành chính kính chuyển đến các đơn vị công văn triển khai tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2017-2018 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN) – ĐHQG-HCM.

Kế hoạch, công văn và biểu mẫu các đơn vị tham khảo file đính kèm.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
- Các đơn vị tiến hành tổng kết và bình bầu khen thưởng từ 29/6/2018 đến 15/7/2018.
- Các đơn vị gởi hồ sơ Thi đua khen thưởng (phần E) về Phòng TC-HC (phòng B06), cô Võ Thị Thùy Dương trước ngày 17/7/2018.
Và gửi file qua mail Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. gồm:
+ Báo cáo tổng kết năm học của đơn vị (Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm )
+ Biên bản họp Hội đồng TĐ-KT của Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm.
+ Các biểu mẫu từ mẫu số 4 đến mẫu số 6.
(Các Biểu mẫu và văn bản về Thi đua – Khen thưởng (công văn, Luật, Nghị định, Thông tư) được đăng tại trang web Trường ĐH KHTN: www.hcmus.edu.vn , mục Tổ chức hành chính/ Thông báo)./.

Trân trọng./.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1a-Mau bao cao thanh tich - ca nhan.doc)1a-Mau bao cao thanh tich - ca nhan.doc 69 kB29-06-201829-06-2018
Download this file (2a-Mau bao cao thanh tich _tap the.doc)2a-Mau bao cao thanh tich _tap the.doc 41 kB29-06-201829-06-2018
Download this file (cv 1157 DHQG.pdf)cv 1157 DHQG.pdf 4648 kB29-06-201829-06-2018
Download this file (cv 348 Huan chuong Lao dong.pdf)cv 348 Huan chuong Lao dong.pdf 1664 kB29-06-201829-06-2018
Download this file (cv 374 Bang khen Thu tuong.pdf)cv 374 Bang khen Thu tuong.pdf 2582 kB29-06-201829-06-2018
Download this file (CV trien khai Tong ket nam hoc va xet Thi dua Khen thuong 2018 DH KHTN.pdf)CV trien khai Tong ket nam hoc va xet Thi dua Khen thuong 2018 DH KHTN.pdf 7175 kB29-06-201829-06-2018
Download this file (MauSo1 Ban khai ca nhan giang vien-BanGiamHieu.doc)MauSo1 Ban khai ca nhan giang vien-BanGiamHieu.doc 74 kB29-06-201829-06-2018
Download this file (MauSo2 BanKhaiCaNhan CBQL - nhan vien.doc)MauSo2 BanKhaiCaNhan CBQL - nhan vien.doc 46 kB29-06-201829-06-2018
Download this file (MauSo3 BanKhaiCaNhan nghien cuu vien.doc)MauSo3 BanKhaiCaNhan nghien cuu vien.doc 55 kB29-06-201829-06-2018
Download this file (MauSo4 Danh sach Tap the de nghi khen thuong nam hoc 2017-2018.xls)MauSo4 Danh sach Tap the de nghi khen thuong nam hoc 2017-2018.xls 33 kB29-06-201829-06-2018
Download this file (MauSo5 Danh sach ca nhan de nghi khen thuong nam hoc 2017-2018.xls)MauSo5 Danh sach ca nhan de nghi khen thuong nam hoc 2017-2018.xls 36 kB29-06-201829-06-2018
Download this file (MauSo6 Danh sach ke khai sang kien.xlsx)MauSo6 Danh sach ke khai sang kien.xlsx 75 kB29-06-201829-06-2018
Download this file (Nghị dinh 91_2017.pdf)Nghị dinh 91_2017.pdf 3264 kB29-06-201829-06-2018
Download this file (Thông tư 08.2017.TT-BNV.doc)Thông tư 08.2017.TT-BNV.doc 80 kB29-06-201829-06-2018
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.