Triển khai công tác tổng kết năm học và xét thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

Kính gửi : Thầy/cô

Kính chuyển đến Thầy cô văn bản triển khai công tác Tổng kết năm học và xét Thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 (file đính kèm).
Các đơn vị gửi hồ sơ thi đua khen thưởng về phòng TCHC B.06. Gửi bản giấy cho Cô. Nguyễn Thị Hảo và File qua email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó. trước ngày 17/7/2019.
Trân trọng./.
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (CV So 98 TDKT 2019.pdf)CV So 98 TDKT 2019.pdf 7466 kB28-06-201928-06-2019
Download this file (Mau bao cao thanh tich - ca nhan.doc)Mau bao cao thanh tich - ca nhan.doc 70 kB28-06-201928-06-2019
Download this file (Mau bao cao thanh tich _tap the.doc)Mau bao cao thanh tich _tap the.doc 41 kB28-06-201928-06-2019
Download this file (MauSo1 Ban khai ca nhan giang vien-BanGiamHieu.doc)MauSo1 Ban khai ca nhan giang vien-BanGiamHieu.doc 74 kB28-06-201928-06-2019
Download this file (MauSo2 BanKhaiCaNhan CBQL - nhan vien.doc)MauSo2 BanKhaiCaNhan CBQL - nhan vien.doc 46 kB28-06-201928-06-2019
Download this file (MauSo3 BanKhaiCaNhan nghien cuu vien.doc)MauSo3 BanKhaiCaNhan nghien cuu vien.doc 55 kB28-06-201928-06-2019
Download this file (MauSo4 Danh sach Tap the de nghi khen thuong nam hoc 2017-2018.xls)MauSo4 Danh sach Tap the de nghi khen thuong nam hoc 2017-2018.xls 40 kB28-06-201928-06-2019
Download this file (MauSo5 Danh sach ca nhan de nghi khen thuong nam hoc 2017-2018.xls)MauSo5 Danh sach ca nhan de nghi khen thuong nam hoc 2017-2018.xls 37 kB28-06-201928-06-2019
Download this file (MauSo6 Danh sach ke khai sang kien.xlsx)MauSo6 Danh sach ke khai sang kien.xlsx 75 kB28-06-201928-06-2019
Download this file (nghi-dinh-91-2017-nd-cp-chinh-phu.pdf)nghi-dinh-91-2017-nd-cp-chinh-phu.pdf 893 kB28-06-201928-06-2019
Download this file (thong tu 08 2017BNV.pdf)thong tu 08 2017BNV.pdf 487 kB28-06-201928-06-2019
Download this file (THONG TU 22 2018 BGDDT.docx)THONG TU 22 2018 BGDDT.docx 23 kB28-06-201928-06-2019
Download this file (TT 18.2013.TT BKHCN.pdf)TT 18.2013.TT BKHCN.pdf 4863 kB28-06-201928-06-2019

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.