Văn bản Thi đua khen thưởng

File đính kèm.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Công văn 1129.pdf)Công văn 1129.pdf 4892 kB06-07-202006-07-2020
Download this file (CV 118_ Trien khai cong tac Tổng kết năm học - Thi đua khen thưởng 2021-2022.pdf)CV 118_ Trien khai cong tac Tổng kết năm học - Thi đua khen thưởng 2021-2022.pdf 7011 kB14-06-202214-06-2022
Download this file (nghi dinh _91.2017.NĐ-CP.pdf)nghi dinh _91.2017.NĐ-CP.pdf 3184 kB06-07-202006-07-2020
Download this file (Nghị Định 90_2020_ND_CP.pdf)Nghị Định 90_2020_ND_CP.pdf 2236 kB14-06-202214-06-2022
Download this file (Quyết định số 341_final khen thuong DHQG.pdf)Quyết định số 341_final khen thuong DHQG.pdf 14584 kB14-06-202214-06-2022
Download this file (thông tư 12 2019 BNV.pdf)thông tư 12 2019 BNV.pdf 1352 kB06-07-202006-07-2020
Download this file (Thông Tư 21-2020-BGDĐT.PDF)Thông Tư 21-2020-BGDĐT.PDF 1101 kB14-06-202214-06-2022
Download this file (THONG TU 22 2018 BGDDT.docx)THONG TU 22 2018 BGDDT.docx 23 kB06-07-202006-07-2020

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.