Triển khai công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021

Để xem danh sách File kết quả TĐKT tính đến 01/7/2021, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào https://portal1.hcmus.edu.vn/ (văn bản biểu mẫu - văn bản hành chính) để xem.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1. Mẫu 4A BAO CAO THANH TICH  - Tap the.docx)1. Mẫu 4A BAO CAO THANH TICH - Tap the.docx 37 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (109 Tong ket nam hoc va binh xet danh hieu TĐKT 2020-2021.pdf)109 Tong ket nam hoc va binh xet danh hieu TĐKT 2020-2021.pdf 11631 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (2. Mẫu 4B BAO CAO THANH TICH  - CBQL.docx)2. Mẫu 4B BAO CAO THANH TICH - CBQL.docx 47 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (3 .Mẫu 4C BAO CAO THANH TICH - GV, NCV, CV, NV.docx)3 .Mẫu 4C BAO CAO THANH TICH - GV, NCV, CV, NV.docx 45 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (4. [Mau 5A] Trich ngang TTLDSX.doc)4. [Mau 5A] Trich ngang TTLDSX.doc 61 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (5. [Mau 5B] Tom tat thanh tich CSTD Bo.doc)5. [Mau 5B] Tom tat thanh tich CSTD Bo.doc 67 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (6. [Mau 5C] Tom tat thanh tich Bang khen Bo.doc)6. [Mau 5C] Tom tat thanh tich Bang khen Bo.doc 57 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (7. [Mau 5D] Tom tat thanh tich Co thi dua Bo.doc)7. [Mau 5D] Tom tat thanh tich Co thi dua Bo.doc 60 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (8. [Mau 5E] Tom tat thanh tich Bang khen TTg va Huan chuong cac loai.doc)8. [Mau 5E] Tom tat thanh tich Bang khen TTg va Huan chuong cac loai.doc 73 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (9. [Mau 5F] Tom tat thanh tich Co thi dua Chinh phu.doc)9. [Mau 5F] Tom tat thanh tich Co thi dua Chinh phu.doc 50 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (M 2  CÁ NHÂN  khen thuong nam hoc 2020-2021.xls)M 2 CÁ NHÂN khen thuong nam hoc 2020-2021.xls 44 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (M3  TAP THE khen thuong  nam hoc 2020-2021.xls)M3 TAP THE khen thuong nam hoc 2020-2021.xls 46 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (Mau 1A  CBQL Ngach GV.doc)Mau 1A CBQL Ngach GV.doc 87 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (Mau 1B CBQL.doc)Mau 1B CBQL.doc 53 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (Mau 1C GV-NCV.doc)Mau 1C GV-NCV.doc 87 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (Mau 1D CV-NV.doc)Mau 1D CV-NV.doc 56 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (Nghị Định 90_2020_ND_CP.pdf)Nghị Định 90_2020_ND_CP.pdf 2236 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (Thông Tư 21-2020-BGDĐT.PDF)Thông Tư 21-2020-BGDĐT.PDF 1101 kB07-07-202107-07-2021

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.