Danh sách các cơ sở nhận khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Danh sach co so KCB Quy 1-2021_phat hanh.pdf)Danh sach co so KCB Quy 1-2021_phat hanh.pdf 276 kB06-01-202106-01-2021
Download this file (Danh sach co so KCB Quy 2-2021.pdf)Danh sach co so KCB Quy 2-2021.pdf 279 kB18-03-202118-03-2021
Download this file (Danh sach co so KCB Quy 3-2021.pdf)Danh sach co so KCB Quy 3-2021.pdf 332 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (Danh sach co so KCB Quy 4.2021.pdf)Danh sach co so KCB Quy 4.2021.pdf 485 kB11-10-202111-10-2021
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.