Danh sách các cơ sở nhận khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DANH MỤC CƠ SỞ KCB QUÝ 1 NĂM 2022.pdf)DANH MỤC CƠ SỞ KCB QUÝ 1 NĂM 2022.pdf 184 kB07-12-202107-12-2021
Download this file (Danh sach co so KCB Quy 1-2021_phat hanh.pdf)Danh sach co so KCB Quy 1-2021_phat hanh.pdf 276 kB06-01-202106-01-2021
Download this file (Danh sach co so KCB Quy 2-2021.pdf)Danh sach co so KCB Quy 2-2021.pdf 279 kB18-03-202118-03-2021
Download this file (Danh sach co so KCB Quy 2-2022.pdf)Danh sach co so KCB Quy 2-2022.pdf 486 kB21-03-202221-03-2022
Download this file (Danh sach co so KCB Quy 3-2021.pdf)Danh sach co so KCB Quy 3-2021.pdf 332 kB07-07-202107-07-2021
Download this file (Danh sach co so KCB Quy 3-2022.pdf)Danh sach co so KCB Quy 3-2022.pdf 235 kB17-06-202217-06-2022
Download this file (Danh sach co so KCB Quy 4-2022.pdf)Danh sach co so KCB Quy 4-2022.pdf 617 kB11-10-202211-10-2022
Download this file (Danh sach co so KCB Quy 4.2021.pdf)Danh sach co so KCB Quy 4.2021.pdf 485 kB11-10-202111-10-2021
Download this file (DS_CoSoKhamChuaBenh_Quy1_2023.pdf)DS_CoSoKhamChuaBenh_Quy1_2023.pdf 585 kB26-12-202226-12-2022
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.