Các quy trình đi nước ngoài - tiếp nhận - gia hạn

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Quy trinh di nuoc ngoai dai han.docx)Quy trinh di nuoc ngoai dai han.docx 14 kB26-10-201826-10-2018
Download this file (Quy trinh di nuoc ngoai ngan han.docx)Quy trinh di nuoc ngoai ngan han.docx 14 kB26-10-201826-10-2018
Download this file (Quy trinh gia han di nuoc ngoai ngan han.docx)Quy trinh gia han di nuoc ngoai ngan han.docx 14 kB26-10-201826-10-2018
Download this file (Quy trinh tiep nhan di nuoc ngoai dai han.docx)Quy trinh tiep nhan di nuoc ngoai dai han.docx 14 kB26-10-201826-10-2018
Download this file (Quy trinh tiep nhan di nuoc ngoai ngan han.docx)Quy trinh tiep nhan di nuoc ngoai ngan han.docx 14 kB26-10-201826-10-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.