Các biểu mẫu dùng cho CB-VC đi học tập công tác, gia hạn học tập ở nước ngoài và tiếp nhận trở về Trường

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (mau_d-09_Giay de nghi nhan lai Tien luong.docx)mau_d-09_Giay de nghi nhan lai Tien luong.docx 17 kB06-09-201806-09-2018
Download this file (mau_d_06_cam_ket_bao_lanh.doc)mau_d_06_cam_ket_bao_lanh.doc 40 kB09-08-202109-08-2021
Download this file (mau_d_08_bao_cao_ket_qua.docx)mau_d_08_bao_cao_ket_qua.docx 18 kB06-09-201806-09-2018
Download this file (Quy trinh TCHC 2020.pdf)Quy trinh TCHC 2020.pdf 21197 kB23-12-202023-12-2020
Download this file (TC13.4.1a_don_xin_di_cong_tac_nuoc_ngoai_dai_han.docx)TC13.4.1a_don_xin_di_cong_tac_nuoc_ngoai_dai_han.docx 484 kB16-07-202016-07-2020
Download this file (TC13.4.2a_don_xin_di_cong_tac_nuoc_ngoai_ngan_han.docx)TC13.4.2a_don_xin_di_cong_tac_nuoc_ngoai_ngan_han.docx 483 kB16-07-202016-07-2020
Download this file (TC13.4.3a_don_xin_tiep_nhan_dai_han.docx)TC13.4.3a_don_xin_tiep_nhan_dai_han.docx 482 kB16-07-202016-07-2020
Download this file (TC13.4.4_don_xin_tiep_nhan_ngan_han.docx)TC13.4.4_don_xin_tiep_nhan_ngan_han.docx 482 kB16-07-202016-07-2020
Download this file (TC13.4.5a_don_xin_gia_han_cong_tac_tai_nuoc_ngoai.docx)TC13.4.5a_don_xin_gia_han_cong_tac_tai_nuoc_ngoai.docx 484 kB16-07-202016-07-2020
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.