Các biểu mẫu Ký kết hợp đồng nhân sự 2020

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TC02.4.3a-HD ThuViec-Sauhuu..doc)TC02.4.3a-HD ThuViec-Sauhuu..doc 515 kB19-05-202016-12-2020
Download this file (TC02.4.3b-HDLD CoThoiHan.doc)TC02.4.3b-HDLD CoThoiHan.doc 132 kB22-04-202016-12-2020
Download this file (TC02.4.3c-BanNhanXetKhoaBoMon.doc)TC02.4.3c-BanNhanXetKhoaBoMon.doc 500 kB22-04-202022-04-2020
Download this file (TC02.4.3d-BanNhanXetPhongBan.doc)TC02.4.3d-BanNhanXetPhongBan.doc 498 kB22-04-202022-04-2020
Download this file (TC02.4.3e-HDLD KhongThoiHan.doc)TC02.4.3e-HDLD KhongThoiHan.doc 132 kB22-04-202016-12-2020
Download this file (TC02.4.3f-PhuLucHDLD.doc)TC02.4.3f-PhuLucHDLD.doc 125 kB22-04-202016-12-2020
Download this file (TC02.4.3g-HDLV-Xac Dinh Thoi Han.doc)TC02.4.3g-HDLV-Xac Dinh Thoi Han.doc 516 kB22-04-202022-04-2020
Download this file (TC02.4.3h-HDLV KhongThoiHan.doc)TC02.4.3h-HDLV KhongThoiHan.doc 513 kB22-04-202022-04-2020
Download this file (TC02.4.3i-HD Khoan.doc)TC02.4.3i-HD Khoan.doc 62 kB22-04-202016-12-2020
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.