Thông báo điều chỉnh Đăng ký học phần HK1/2018-2019 đối với SV ĐHCQ

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2018-2019

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy về việc điều chỉnh đăng ký học phần qua mạng trong học kỳ 1/2018-2019 như sau:

 

1. Thời gian điều chỉnh: Từ 10h ngày 29/08/2018 đến 16h ngày 31/08/2018

2. Điều chỉnh đăng ký:

 • Phòng Đào Tạo sẽ hủy các lớp không đủ số lượng đăng ký.
 • PĐT sẽ hủy đăng ký môn Lý thuyết độ đo và xác suất (MTH10401-17TTH) đối với SV khoa Toán học lại. SV xem TKB lớp 17_L1 (Thứ 5,  tiết 7-8-9, cơ sở Nguyễn Văn Cừ) để đăng ký.

Hướng dẫn điều chỉnh:

2.1 Đối với sinh viên K2015

 • Nhà trường tạm hoãn 1 học kỳ quy định xét hoàn tất các HP Anh văn để đăng ký các HP chuyên ngành (thông báo tại đây).

2.2 Đối với sinh viên K2017

 • PĐT đã hủy kết quả đăng ký HK1/18-19 đối với các học phần sinh viên đạt trong học kỳ HK3/17-18.
 • Sinh viên được điều chỉnh đăng ký các học phần đã học trong HK3/17-18 mà chưa có điểm hoặc chưa đạt.

2.3 Đối với sinh viên K2018:

 • Sinh viên được điều chỉnh học phần Tin học cơ sở đã đăng ký.

2.4 Đối với các khóa còn lại (K2016 và từ K2014 về trước)

 • Sinh viên được điều chỉnh các học phần đã đăng ký theo quy định.

Lưu ý:  

 1. Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
 2. Sinh viên liên hệ Giáo vụ các khoa để được hỗ trợ đăng ký các môn giai đoạn 2.
 3. Email hỗ trợ Giáo vụ khoa CNTT: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
 4. Email hỗ trợ Phòng Đào tạo: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó.
 5. Sinh viên phải sử dụng email của trường khi gửi email đến PĐT/GVKhoa.

                                                                                    

                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                                 TRẦN THÁI SƠN

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.