Phiếu đăng ký học phần & tính học phí HK2/2018-2019, ĐHCQ

Lưu ý:

SV chọn ngành học để mở file rồi bấm Crl +F, nhập MSSV để đến phiếu của mình.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (18-192 Cong nghe ky thuat moi truong.pdf)18-192 Cong nghe ky thuat moi truong.pdf 1197 kB19-04-201919-04-2019
Download this file (18-192 Cong nghe sinh hoc.pdf)18-192 Cong nghe sinh hoc.pdf 2282 kB19-04-201919-04-2019
Download this file (18-192 Cong nghe thong tin.pdf)18-192 Cong nghe thong tin.pdf 6497 kB19-04-201919-04-2019
Download this file (18-192 Dia chat hoc.pdf)18-192 Dia chat hoc.pdf 958 kB19-04-201919-04-2019
Download this file (18-192 Hai duong hoc.pdf)18-192 Hai duong hoc.pdf 489 kB19-04-201919-04-2019
Download this file (18-192 Hoa hoc.pdf)18-192 Hoa hoc.pdf 2776 kB19-04-201919-04-2019
Download this file (18-192 Khoa hoc moi truong.pdf)18-192 Khoa hoc moi truong.pdf 1627 kB19-04-201919-04-2019
Download this file (18-192 Khoa hoc vat lieu.pdf)18-192 Khoa hoc vat lieu.pdf 2139 kB19-04-201919-04-2019
Download this file (18-192 Ky thuat dien tu - vien thong.pdf)18-192 Ky thuat dien tu - vien thong.pdf 2499 kB19-04-201919-04-2019
Download this file (18-192 Ky thuat dien tu, truyen thong.pdf)18-192 Ky thuat dien tu, truyen thong.pdf 2498 kB19-04-201919-04-2019
Download this file (18-192 Ky thuat hat nhan.pdf)18-192 Ky thuat hat nhan.pdf 516 kB19-04-201919-04-2019
Download this file (18-192 Sinh hoc.pdf)18-192 Sinh hoc.pdf 3364 kB19-04-201919-04-2019
Download this file (18-192 Toan hoc.pdf)18-192 Toan hoc.pdf 2565 kB19-04-201919-04-2019
Download this file (18-192 Vat ly hoc.pdf)18-192 Vat ly hoc.pdf 1637 kB19-04-201919-04-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.