Phiếu đăng ký học phần và tính học phí HK1/2017-2018, bậc đại học chính quy

Để tìm phiếu đăng ký của mình, sv chọn ngành học trong các file đính kèm rồi bấm ctrl + F, nhập MSSV, enter. 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (17-181 Cong nghe ky thuat moi truong.pdf)17-181 Cong nghe ky thuat moi truong.pdf 1497 kB14-11-201714-11-2017
Download this file (17-181 Cong nghe sinh hoc.pdf)17-181 Cong nghe sinh hoc.pdf 2527 kB14-11-201714-11-2017
Download this file (17-181 Cong nghe thong tin.pdf)17-181 Cong nghe thong tin.pdf 6834 kB14-11-201714-11-2017
Download this file (17-181 Dia chat hoc.pdf)17-181 Dia chat hoc.pdf 1605 kB14-11-201714-11-2017
Download this file (17-181 Hai duong hoc.pdf)17-181 Hai duong hoc.pdf 702 kB14-11-201714-11-2017
Download this file (17-181 Khoa hoc moi truong.pdf)17-181 Khoa hoc moi truong.pdf 2140 kB14-11-201714-11-2017
Download this file (17-181 Khoa hoc vat lieu.pdf)17-181 Khoa hoc vat lieu.pdf 2428 kB14-11-201714-11-2017
Download this file (17-181 Ky thuat dien tu, truyen thong.pdf)17-181 Ky thuat dien tu, truyen thong.pdf 2480 kB14-11-201714-11-2017
Download this file (17-181 Ky thuat hat nhan.pdf)17-181 Ky thuat hat nhan.pdf 523 kB14-11-201714-11-2017
Download this file (17-181 Sinh hoc.pdf)17-181 Sinh hoc.pdf 3637 kB14-11-201714-11-2017
Download this file (17-181 Toan hoc.pdf)17-181 Toan hoc.pdf 3103 kB14-11-201714-11-2017
Download this file (17-181 Vat ly hoc.pdf)17-181 Vat ly hoc.pdf 2218 kB14-11-201714-11-2017
Download this file (Nganh Hoa hoc.pdf)Nganh Hoa hoc.pdf 2806 kB22-11-201722-11-2017
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.