Kết quả thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói - Viết (thi ngày 01/07/2018)

Tiêu chí đánh giá cho kỹ năng Nói và Viết: Thi sinh phải đạt tổng điểm tối thiểu là 200/400.

Thông báo chấm phúc khảo trong file đính kèm

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Ket qua thi (2).pdf)Ket qua thi (2).pdf 3760 kB18-07-201818-07-2018
Download this file (Tb cham phuc khao.pdf)Tb cham phuc khao.pdf 378 kB18-07-201818-07-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.