Kết quả thi 2 kỹ năng Nói - Viết tiếng Anh ngày 16/12/2018

SV xem kết quả thi trong file KQ đính kèm.

Nếu muốn phúc khảo thì thực hiện theo thông báo phúc tra.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (KQ_Thi TA Ky nang Noi_Viet_K2015_16_12_2018.pdf)KQ_Thi TA Ky nang Noi_Viet_K2015_16_12_2018.pdf 2946 kB09-01-201909-01-2019
Download this file (QD30_QD_DS Dat TA ky nang Noi_Viet_2015_16_12_2018 (1).pdf)QD30_QD_DS Dat TA ky nang Noi_Viet_2015_16_12_2018 (1).pdf 1326 kB10-01-201910-01-2019
Download this file (TB_PhucTra Thi TA Noi_Viet_K2015_16_12_2018.pdf)TB_PhucTra Thi TA Noi_Viet_K2015_16_12_2018.pdf 151 kB09-01-201909-01-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.