Kết quả thi 2 kỹ năng Nói - Viết tiếng Anh ngày 03/03/2019

SV xem kết quả thi trong file kết quả, nếu cần chấm phúc khảo thì xem thông báo trong file kế bên.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (KET QUA THI ANH VAN NOI VIET DOT NGAY 03-03-2019.pdf)KET QUA THI ANH VAN NOI VIET DOT NGAY 03-03-2019.pdf 9798 kB29-03-201929-03-2019
Download this file (QD CONG NHAN DAT TRINH DO TIENG ANH NOI - VIET DOT THI NGAY 03-03-2019.pdf)QD CONG NHAN DAT TRINH DO TIENG ANH NOI - VIET DOT THI NGAY 03-03-2019.pdf 4433 kB29-03-201929-03-2019
Download this file (THONG BAO CHAM PHUC TRA ANH VAN NOI VIET DOT NGAY 03-03-2019.pdf)THONG BAO CHAM PHUC TRA ANH VAN NOI VIET DOT NGAY 03-03-2019.pdf 435 kB29-03-201929-03-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.