Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bổ sung, ĐHCQ

Lưu ý: SV đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp các đợt trước nhưng chưa đạt, cần phải nộp lại vào đợt này nếu đã đủ điều kiện tốt nghiệp.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TB nop ho so xet TN bo sung.pdf)TB nop ho so xet TN bo sung.pdf 203 kB08-11-201808-11-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.