Thông báo nộp đơn xét Hoàn tất chương trình ĐHCQ, Đợt 1/2019

SV đã học hoàn tất chương trình chỉ còn thiếu chuẩn đầu ra tiếng Anh cần đọc 2 thông báo đính kèm:

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TB_Nop Ho So HTCT D1_2019_DHCQ.pdf)TB_Nop Ho So HTCT D1_2019_DHCQ.pdf 263 kB08-01-201908-01-2019
Download this file (TB_Xac nhan hoan tat CTDT cho sv chua dat chuan AV.pdf)TB_Xac nhan hoan tat CTDT cho sv chua dat chuan AV.pdf 213 kB28-02-201928-02-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.