Chia lớp các SV ra khỏi CT Tài năng Toán

Phòng Đào tạo thông báo: 

Các SV khóa 2017 ngành Toán từ lớp Tài năng chuyển sang lớp đại trà, đi học theo các lớp sau:

 STT MSSV HỌ TÊN LỚP
1 1711007 Nguyễn Anh Huy 17TTH1A
2 1711032 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 17TTH1A
3 1711035 Võ Nguyễn Khánh Vy 17TTH1A
4 1711058 Trần Minh Anh 17TTH1A
5 1711089 Trần Đình Duy 17TTH1A
6 1711091 Nguyễn Thị Thu Duyên 17TTH1A
7 1711142 Nguyễn Hoài Lâm 17TTH1B
8 1711192 Nguyễn Thị Thu Nhi 17TTH1B
9 1711203 Nguyễn Trần Quỳnh Như 17TTH1B
10 1711220 Nguyễn Hoàng Quân 17TTH1B
11 1711223 Trần Anh Quốc 17TTH1B
12 1711230 Nguyễn Thụy Nguyệt Quỳnh 17TTH1B
13 1711237 Trần Văn Sơn 17TTH1C
14 1711241 Lê Minh Tâm 17TTH1C
15 1711274 Lê Mạnh Toàn 17TTH1C
16 1711280 Châu Ngọc Trân 17TTH1C
17 1711284 Nguyễn Huỳnh Minh Trí 17TTH1C

Đối với các HP tự chọn, Anh văn nếu bị trùng giờ học với các HP bắt buộc thì SV lập danh sách, đăng ký lại lớp cần chuyển đổi nộp cho phòng đào tạo vào Thứ 2 ngày 10/9/2018.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.