Thông báo Thu thập thông tin SV năm cuối

Để có dữ liệu phục vụ công tác khảo sát tình hình việc học - việc làm của sinh viên tại thời điểm tốt nghiệp, đề nghị sv thực hiện theo file đính kèm.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ThuThap_ThongTin_SVN4_2018.pdf)ThuThap_ThongTin_SVN4_2018.pdf 187 kB22-11-201822-11-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.