Thay đổi phòng máy thực hành, bậc cao đẳng

Do tương quan số lượng sinh viên đăng ký và số lượng máy trong phòng nên các nhóm thực hành cao đẳng có sự thay đổi về phòng, cụ thể: phòng máy 1A hoán đổi với phòng máy 2A, phòng máy 2C sẽ hoán đổi với phòng máy 2E. Xem file đính kèm.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (CD_TKB LT TH HK1 1920_cap nhat phong may.pdf)CD_TKB LT TH HK1 1920_cap nhat phong may.pdf 284 kB10-09-201910-09-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.