Chương trình đào tạo các ngành học Khoá 2019

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (CTDT_K.2019_CN Sinh hoc.pdf)CTDT_K.2019_CN Sinh hoc.pdf 18387 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K.2019_CN Thong tin.pdf)CTDT_K.2019_CN Thong tin.pdf 24895 kB07-03-202207-03-2022
Download this file (CTDT_K.2019_CNKT Moi truong.pdf)CTDT_K.2019_CNKT Moi truong.pdf 11598 kB07-03-202207-03-2022
Download this file (CTDT_K.2019_Dia chat.pdf)CTDT_K.2019_Dia chat.pdf 11533 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K.2019_Hai duong hoc.pdf)CTDT_K.2019_Hai duong hoc.pdf 17135 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K.2019_Hoa hoc.pdf)CTDT_K.2019_Hoa hoc.pdf 17798 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K.2019_HT Thong tin.pdf)CTDT_K.2019_HT Thong tin.pdf 14672 kB07-03-202207-03-2022
Download this file (CTDT_K.2019_KH Moi truong.pdf)CTDT_K.2019_KH Moi truong.pdf 13699 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K.2019_KH Vat lieu.pdf)CTDT_K.2019_KH Vat lieu.pdf 9801 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K.2019_KM May tinh.pdf)CTDT_K.2019_KM May tinh.pdf 32057 kB07-03-202207-03-2022
Download this file (CTDT_K.2019_KT Hat nhan.pdf)CTDT_K.2019_KT Hat nhan.pdf 9202 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K.2019_KT Phan mem.pdf)CTDT_K.2019_KT Phan mem.pdf 10692 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K.2019_KTDT Vien thong.pdf)CTDT_K.2019_KTDT Vien thong.pdf 11138 kB27-02-202227-02-2022
Download this file (CTDT_K.2019_Sinh hoc.pdf)CTDT_K.2019_Sinh hoc.pdf 24354 kB07-03-202207-03-2022
Download this file (CTDT_K.2019_Toan hoc (1).pdf)CTDT_K.2019_Toan hoc (1).pdf 12064 kB26-08-202226-08-2022
Download this file (CTDT_K.2019_Vat ly.pdf)CTDT_K.2019_Vat ly.pdf 14731 kB27-02-202227-02-2022
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.