Thông tư số: 06/2020/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS Ngành, liên ngành và HĐGSCS 2020

File đính kèm.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (06_2020_TT_BGDDT.signed.pdf)06_2020_TT_BGDDT.signed.pdf 500 kB07-04-202007-04-2020
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.