Thông tư số: 06/2020/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, các HĐGS Ngành, liên ngành và HĐGSCS 2020

File đính kèm.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (06_2020_TT_BGDDT.signed.pdf)06_2020_TT_BGDDT.signed.pdf 500 kB07-04-202007-04-2020
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.