CV số 78/HĐGSNN ngày 29/05/2020 v/v thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg

Link đính kèm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/cv-so-78-hdgsnn-ngay-29-05-2020-v-v-thong-bao-bo-sung-cap-nhat-phu-luc-ii-quyet-dinh-37-2018-qd-ttg_533/

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (CV78PL II_0001.pdf)CV78PL II_0001.pdf 16416 kB01-06-202001-06-2020
Download this file (Ms1.docx)Ms1.docx 70 kB02-06-202002-06-2020
Download this file (Ms2.docx)Ms2.docx 47 kB02-06-202002-06-2020
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.