Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS PGS 2020

File đính kèm.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Mau 1_PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai.pdf)Mau 1_PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai.pdf 9757 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 1_PGS.TS. Nguyễn Thời Trung.pdf)Mau 1_PGS.TS. Nguyễn Thời Trung.pdf 690 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 1_PGS.TS. Nguyễn Đình Phư.pdf)Mau 1_PGS.TS. Nguyễn Đình Phư.pdf 13842 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 1_TS. Lê Tiến Khoa.pdf)Mau 1_TS. Lê Tiến Khoa.pdf 5172 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 1_TS. Nguyễn Bá Phi.pdf)Mau 1_TS. Nguyễn Bá Phi.pdf 2479 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 1_TS. Nguyễn Công nguyên.pdf)Mau 1_TS. Nguyễn Công nguyên.pdf 980 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 1_TS. Nguyễn Ngọc Hồng.pdf)Mau 1_TS. Nguyễn Ngọc Hồng.pdf 712 kB01-07-202002-07-2020
Download this file (Mau 1_TS. Nguyễn Trương Khang.pdf)Mau 1_TS. Nguyễn Trương Khang.pdf 632 kB30-06-202002-07-2020
Download this file (Mau 1_TS. Trần Duy Tập.pdf)Mau 1_TS. Trần Duy Tập.pdf 6896 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 1_TS. Trương Hải Nhung.pdf)Mau 1_TS. Trương Hải Nhung.pdf 1262 kB30-06-202030-06-2020
Download this file (Mau 1_TS. Đặng Trường An.pdf)Mau 1_TS. Đặng Trường An.pdf 5194 kB30-06-202030-06-2020
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.