Thông báo hội nghị tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Kính chào Quý Thầy/Cô.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên gửi đến Thầy/Cô công văn số 45/HĐGSNN-VP ngày 25/6/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.
 
* Link tải tài liệu tham khảo xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS PGS 2021: 
http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-so-46-tb-hdgsnn-vp-v-v-dang-ky-thong-tin-tham-gia-hoi-nghi-truc-tuyen-tap-huan-cong-tac-xet-cndtccd-giao-su-pho-giao-su-nam-2021_592/
 
Trân trọng./.
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (CV 45 thông báo Hội nghị tập huấn 2021_0001.pdf)CV 45 thông báo Hội nghị tập huấn 2021_0001.pdf 552 kB28-06-202128-06-2021
Download this file (Thong bao so 46 ve viec dang ky tham gia Hoi nghi tap huan 2021_0001.pdf)Thong bao so 46 ve viec dang ky tham gia Hoi nghi tap huan 2021_0001.pdf 549 kB02-07-202102-07-2021
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.