Mẫu số 1. Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS PGS 2021 của ứng viên

File đính kèm.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1.Phan Bách Thắng.pdf)1.Phan Bách Thắng.pdf 9055 kB04-11-202104-11-2021
Download this file (2.Nguyễn Thanh Bình.pdf)2.Nguyễn Thanh Bình.pdf 4752 kB04-11-202104-11-2021
Download this file (3.Cổ Thanh Thiện.pdf)3.Cổ Thanh Thiện.pdf 777 kB04-11-202104-11-2021
Download this file (4.Lê Viết Hải.pdf)4.Lê Viết Hải.pdf 4495 kB04-11-202104-11-2021
Download this file (5.Đặng Trường An.pdf)5.Đặng Trường An.pdf 4025 kB04-11-202104-11-2021
Download this file (6.Phan Thanh Toàn.pdf)6.Phan Thanh Toàn.pdf 865 kB04-11-202104-11-2021
Download this file (7.Võ Ngọc Thiệu.pdf)7.Võ Ngọc Thiệu.pdf 5151 kB04-11-202104-11-2021
Download this file (8.Đào Văn Dương.pdf)8.Đào Văn Dương.pdf 9656 kB04-11-202104-11-2021
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.