Danh sách hoàn trả học phí Giáo dục Quốc phòng HK3/2016-2017

Nhà Trường đã tiến hành hoàn trả học phí học phần Giáo dục Quốc phòng học kỳ 3/2016-2017. Sinh viên xem danh sách đính kèm (file đính kèm)

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (NH.HOAN TRA GPQP HK3.16-17.xlsx)NH.HOAN TRA GPQP HK3.16-17.xlsx 17 kB11-12-201711-12-2017

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.