Thông báo hoàn trả học phí của khóa 2017 (do miễn giảm và đóng dư)

- Danh sách sinh viên được chuyển khoản (sinh viên kiểm tra tài khoản để nhận tiền): xem danh sách đính kèm

- Danh sách sinh viên nhận tiền mặt trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính (cở sở Linh Trung - Thủ Đức) để nhận tiền: xem danh sách đính kèm

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (CK-HOAN TRA CTSV.pdf)CK-K2017 238 kB27-12-201727-12-2017
Download this file (TM-HOAN TRA CTSV.pdf)TM-K2017 201 kB27-12-201727-12-2017

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.