Thông báo vv đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc CT hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về KH&CN đến năm 2020 và chương trình tìm kiếm và CGCN nước ngoài đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((27.06) Cv số 1398 SKHCN-QLCN 21.06.2018 vv đề xuất đặt hàng NV.pdf)(27.06) Cv số 1398 SKHCN-QLCN 21.06.2018 vv đề xuất đặt hàng NV.pdf 11542 kB27-06-201827-06-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.