BQL Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai Thông báo kế hoạch "Tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ, thành viên mạng lưới CLB Sinh Quyển thuộc BQL Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai năm 2018"

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((24.08) Cv số 59 KH-BQLKDTSQĐN Đồng Nai Kế hoạch Tập huấn kỹ năng truyền thông.pdf)(24.08) Cv số 59 KH-BQLKDTSQĐN Đồng Nai Kế hoạch Tập huấn kỹ năng truyền thông.pdf 9160 kB24-08-201824-08-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.