BQL Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai Thông báo về việc "Đăng ký tham gia lớp Tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ, thành viên mạng lưới CLB Sinh Quyển thuộc BQL Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai năm 2018"

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((24.08) CV số 58 TB-BQLKDTSQĐN Đồng Nai 16.08.2018 TB vv đăng ký tham gia lớp tập huấn kỹ năng truyền thông.pdf)(24.08) CV số 58 TB-BQLKDTSQĐN Đồng Nai 16.08.2018 TB vv đăng ký tham gia lớp tập huấn kỹ năng truyền thông.pdf 1168 kB24-08-201824-08-2018
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.