TB vv mời đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước nhằm phát triển sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và chế biến

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((11.01) CV SỐ 33 SKHCN-QKH NINH THUẬN 04.01.2019 VV MỜI ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NV KH-CN CẤP NHÀ NƯỚC.pdf)(11.01) CV SỐ 33 SKHCN-QKH NINH THUẬN 04.01.2019 VV MỜI ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NV KH-CN CẤP NHÀ NƯỚC.pdf 4292 kB11-01-201911-01-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.