Thư mời viết bài báo và tham dự HTQG lần thứ XXII "Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và Truyền thông" do Viện CNTT - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Trường ĐH Thái Bình tổ chức

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.