Mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp Trường

Các mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp Trường được xếp thứ tự theo quy trình thực hiện đề tài: (Vui lòng tải lưu các file đính kèm phía dưới)
 
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((23.12) CV SỐ 2287 ĐHQG-KHCN 19.12.2019 VV SỬA ĐỔI THÔNG TIN VÀ CÁCH THỨC TRÌNH BÀY TRONG CÁC CÔNG BỐ QUỐC TẾ.pdf)(23.12) CV SỐ 2287 ĐHQG-KHCN 19.12.2019 VV SỬA ĐỔI THÔNG TIN VÀ CÁCH THỨC TRÌNH BÀY TRONG CÁC CÔNG BỐ QUỐC TẾ.pdf 520 kB14-01-202014-01-2020
Download this file (BẢN XÁC NHẬN QUYẾT TOÁN KINH PHÍ   (01 BẢN).doc)BẢN XÁC NHẬN QUYẾT TOÁN KINH PHÍ (01 BẢN).doc 39 kB12-04-202212-04-2022
Download this file (BB BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM CỦA CHỦ NHIỆM (01 BẢN).doc)BB BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM CỦA CHỦ NHIỆM (01 BẢN) 40 kB27-05-202127-05-2021
Download this file (BB BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM CỦA THÀNH VIÊN (01 BẢN).doc)BB BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM CỦA THÀNH VIÊN (01 BẢN) 44 kB27-05-202127-05-2021
Download this file (BB NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HĐ TKCM CỦA THÀNH VIÊN (02 BẢN).docx)BB NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HĐ TKCM CỦA THÀNH VIÊN (02 BẢN).docx 24 kB12-04-202212-04-2022
Download this file (BB NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HĐ TKCM CỦA CHỦ NHIỆM (02 BẢN).doc)BB NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HĐ TKCM CỦA CHỦ NHIỆM (02 BẢN).doc 47 kB12-04-202212-04-2022
Download this file (BB THANH LÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG.docx)BB THANH LÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG.docx 22 kB12-04-202212-04-2022
Download this file (DỰ TOÁN KP ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG 202.....xlsx)DỰ TOÁN KP ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG 202.....xlsx 39 kB12-04-202212-04-2022
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN MUA NVL.doc)GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN MUA NVL.doc 37 kB12-04-202212-04-2022
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CK TIỀN CÔNG ĐT CẤP TRƯỜNG.xls)GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CK TIỀN CÔNG ĐT CẤP TRƯỜNG.xls 59 kB12-04-202212-04-2022
Download this file (HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NGHIỆM THU ĐT CẤP TRƯỜNG .doc)HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NGHIỆM THU ĐT CẤP TRƯỜNG .doc 48 kB29-11-202129-11-2021
Download this file (HĐ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG .docx)HĐ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG .docx 25 kB12-04-202212-04-2022
Download this file (HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA CHỦ NHIỆM (2 BẢN).doc)HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA CHỦ NHIỆM (2 BẢN).doc 57 kB12-04-202212-04-2022
Download this file (HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA THÀNH VIÊN (2 BẢN).doc)HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA THÀNH VIÊN (2 BẢN).doc 55 kB12-04-202212-04-2022
Download this file (MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐÀO TẠO.doc)MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐÀO TẠO.doc 53 kB02-10-201902-10-2019
Download this file (MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT NGHIỆM THU ĐT CẤP TRƯỜNG.doc)MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT NGHIỆM THU ĐT CẤP TRƯỜNG.doc 81 kB09-01-202009-01-2020
Download this file (MẪU GIA HẠN ĐÊ TÀI CẤP TRƯỜNG.doc)MẪU GIA HẠN ĐÊ TÀI CẤP TRƯỜNG.doc 36 kB12-05-202012-05-2020
Download this file (NỘI DUNG CHỈNH SƯA SAU NT.doc)NỘI DUNG CHỈNH SƯA SAU NT.doc 38 kB01-02-202101-02-2021
Download this file (T01 - THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG 2022.docx)T01 - THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG 2022.docx 34 kB15-02-202215-02-2022
Download this file (ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU ĐT NCKH CẤP TRƯỜNG.doc)ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU ĐT NCKH CẤP TRƯỜNG.doc 40 kB09-05-201928-11-2019

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.