Mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp Trường

Các mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp Trường được xếp thứ tự theo quy trình thực hiện đề tài: (Vui lòng tải lưu các file đính kèm phía dưới)
 
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((23.12) CV SỐ 2287 ĐHQG-KHCN 19.12.2019 VV SỬA ĐỔI THÔNG TIN VÀ CÁCH THỨC TRÌNH BÀY TRONG CÁC CÔNG BỐ QUỐC TẾ.pdf)(23.12) CV SỐ 2287 ĐHQG-KHCN 19.12.2019 VV SỬA ĐỔI THÔNG TIN VÀ CÁCH THỨC TRÌNH BÀY TRONG CÁC CÔNG BỐ QUỐC TẾ.pdf 520 kB14-01-202014-01-2020
Download this file ((Cập nhật) BB THANH LÝ HĐ NĂM 2020  (3 BẢN).docx)Biên bản nghiệm thu hợp đồng thực hiện đề tài NCKH 20 kB15-06-202115-06-2021
Download this file (BẢN XÁC NHẬN QUYẾT TOÁN KINH PHÍ  - PHÒNG KH-TC (01 BẢN).doc)BẢN XÁC NHẬN QUYẾT TOÁN KINH PHÍ - PHÒNG KH-TC (01 BẢN).doc 39 kB21-05-201921-05-2019
Download this file (BB BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM CỦA CHỦ NHIỆM (01 BẢN).doc)BB BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM CỦA CHỦ NHIỆM (01 BẢN) 40 kB27-05-202127-05-2021
Download this file (BB BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM CỦA THÀNH VIÊN (01 BẢN).doc)BB BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM CỦA THÀNH VIÊN (01 BẢN) 44 kB27-05-202127-05-2021
Download this file (BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN - CHỦ NHIỆM.doc)BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN - CHỦ NHIỆM.doc 43 kB28-05-201928-05-2019
Download this file (BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN - THÀNH VIÊN.doc)BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN - THÀNH VIÊN.doc 44 kB28-05-201928-05-2019
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN MUA NVL .doc)GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN MUA NVL .doc 35 kB21-05-201921-05-2019
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CK TIỀN CÔNG ĐT CẤP TRƯỜNG 2019.xls)GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CK TIỀN CÔNG ĐT CẤP TRƯỜNG 2019.xls 54 kB15-05-201915-05-2019
Download this file (HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NGHIỆM THU ĐT CẤP TRƯỜNG.doc)HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NGHIỆM THU ĐT CẤP TRƯỜNG.doc 49 kB08-09-202008-09-2020
Download this file (HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA CHỦ NHIỆM.doc)HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA CHỦ NHIỆM.doc 40 kB28-05-201928-05-2019
Download this file (HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA THÀNH VIÊN.doc)HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA THÀNH VIÊN.doc 41 kB28-05-201928-05-2019
Download this file (HĐ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG 2019.docx)HĐ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG 2019.docx 23 kB21-05-201921-05-2019
Download this file (MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐÀO TẠO.doc)MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐÀO TẠO.doc 53 kB02-10-201902-10-2019
Download this file (MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT NGHIỆM THU ĐT CẤP TRƯỜNG.doc)MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT NGHIỆM THU ĐT CẤP TRƯỜNG.doc 81 kB09-01-202009-01-2020
Download this file (MẪU GIA HẠN ĐÊ TÀI CẤP TRƯỜNG.doc)MẪU GIA HẠN ĐÊ TÀI CẤP TRƯỜNG.doc 36 kB12-05-202012-05-2020
Download this file (NỘI DUNG CHỈNH SƯA SAU NT.doc)NỘI DUNG CHỈNH SƯA SAU NT.doc 38 kB01-02-202101-02-2021
Download this file (T00 - TRANG BÌA THUYẾT MINH  ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG.docx)T00 - TRANG BÌA THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG.docx 179 kB07-05-202007-05-2020
Download this file (T01 - THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG 2020.docx)T01 - THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG 2020.docx 31 kB07-05-202007-05-2020
Download this file (ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU ĐT NCKH CẤP TRƯỜNG.doc)ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU ĐT NCKH CẤP TRƯỜNG.doc 40 kB09-05-201928-11-2019
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.