Mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại C

Các mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại C, Nhiệm vụ PTN Trọng điểm cấp ĐHQG được xếp thứ tự theo quy trình thực hiện đề tài: 

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

 
 
2. HỒ SƠ CẤP KINH PHÍ (Khi đề tài đăng ký được duyệt)
 
 
 
 
 
 
3. GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 
  • Hồ sơ nộp đề nghị gia hạn thời gian thực hiện đề tài gồm có: 
Lưu ý cần nộp hồ sơ gia hạn trước khi kết thúc thời hạn thực hiện đề tài ít nhất 30 ngày
 
4. HỒ SƠ BÁO CÁO GIỮA KỲ, NGHIỆM THU (Khi đến hạn kết thúc thực hiện đề tài)
         Văn bản hướng dẫn: 
 
Báo cáo tóm tắt - R05 (sử dụng báo cáo giữa kỳ, gia hạn đề tài và đóng vào quyển Báo cáo tổng kết)
Mẫu trang bìa và phụ bìa Quyển 1: Báo cáo chính
Mẫu trang bìa Quyển 2: Phụ lục chuyên môn và minh chứng sản phẩm
Mẫu trang bìa Quyển 3: Phụ lục Quản lý
Mẫu Giấy xác nhận kết quả đào tạo đại học (Tham khảo)
 
 
 
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((14.05.2019) THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG THEO TT55.docx)(14.05.2019) THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG THEO TT55.docx 456 kB28-05-201928-05-2019
Download this file (MC_BB NGHIEM THU-2020.docx)Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu (02 bản) 43 kB17-06-202017-06-2020
Download this file (R00 TRANG BIA.doc)R00 TRANG BIA.doc 225 kB21-05-201921-05-2019
Download this file (R05 - Báo cáo tóm tắt-3-2021.doc)R05 - Báo cáo tóm tắt 1456 kB01-04-202101-04-2021
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.