Mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại C, Nhiệm vụ PTN Trọng điểm cấp ĐHQG

Các mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại C, Nhiệm vụ PTN Trọng điểm cấp ĐHQG được xếp thứ tự theo quy trình thực hiện đề tài: 

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

2. HỒ  CẤP KINH PHÍ (Khi đề tài đăng ký được duyệt)

 
 
 

Dự toán kinh phí đề tài theo từng đợt cấp KP (03 bản) + DM đấu thầu (01 bản)

Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản (mua nguyên vật liệu...) (03 bản)

Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản tiền công - Trong trường (02 bản)

Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản tiền công - Ngoài trường (02 bản)

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn của Chủ nhiệm (02 bản)
Biên bản nghiệm thu và thanh lý HĐ thuê khoán chuyên môn của Chủ nhiệm (02 bản)
Biên bản bàn giao kết quả sản phẩm của Chủ nhiệm (01 bản)
Hợp đồng thuê khoán chuyên môn của Thành viên (02 bản)
Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn của Thành viên (02 bản)
Biên bản bàn giao kết quả sản phẩm của Thành viên (01 bản)

 

3. BÁO CÁO ĐỊNH KÌ - HỒ  QUYẾT TOÁN KINH PHÍ (Báo cáo và quyết toán vào tháng 11 hàng năm)

Văn bản hướng dẫn:    Hướng dẫn thủ tục quyết toán kinh phí

Điều chỉnh hạng mục kinh phí (05 bản)

Gia hạn thời gian thực hiện đề tài (05 bản)

Xác nhận quyết toán kinh phí - Phòng KH-TC (01 bản)
Biên bản nghiệm thu hợp đồng thực hiện đề tài NCKH (Tài chính) (02 bản)
4. HỒ  NGHIỆM THU (Khi đến hạn kết thúc thực hiện đề tài)
                                    - Một số lưu ý trong báo cáo nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG  


 
Báo cáo tóm tắt - R05 (đóng vào quyển Báo cáo định kỳ và Báo cáo tổng kết)
 
 
 
Phiếu đăng ký kết quả (04 bản) (nộp sau khi nghiệm thu xong)
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((14.05.2019) THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG THEO TT55.docx)(14.05.2019) THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG THEO TT55.docx 456 kB28-05-201928-05-2019
Download this file (R00 TRANG BIA.doc)R00 TRANG BIA.doc 225 kB21-05-201921-05-2019
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.