Mẫu biểu quy định của Sở KH&CN Tp. HCM

         1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

 
            Theo mẫu biểu quy định của Sở KH&CN Tp. HCM
 
 
         2. HỒ SƠ CẤP KINH PHÍ
 
              Dự toán kinh phí(03 bản) 
 
 
 
 

           Biên bản bàn giao kết quả của thành viên (01 bản)

 
         3. HỒ SƠ QUYẾT TOÁN
  

           Thời gian báo cáo quyết toán và mẫu biểu thực hiện theo quy định của Sở KH&CN Tp. HCM

 
           4. HỒ SƠ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ
 
 
 
 
 
 
 
5. HỒ SƠ NGHIỆM THU CUỐI KỲ 
 
 
  
 
 
6. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ SAU KHI NGHIỆM THU CUỐI KÌ ĐỀ TÀI SỞ KH&CN TP.HCM
 
    HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NCKH TẠI TT THÔNG TIN CỦA SỞ
 
    HƯỚNG DẪN SỐ LƯỢNG GIAO NỘP SAU 15 NGÀY NGHIỆM THU
 
    MẪU 5:  PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (DÙNG CHO ĐỀ TÀI NGHIỆM THU)
 
    MẪU 8 PHIẾU MÔ TẢ CÔNG NGHỆ (DÙNG CHO ĐỀ TÀI NGHIỆM THU)
 
  
  
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NCKH TẠI TT THÔNG TIN CỦA SỞ.pdf)1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NCKH TẠI TT THÔNG TIN CỦA SỞ.pdf 214 kB02-12-201902-12-2019
Download this file (2. HƯỚNG DẪN SỐ LƯỢNG GIAO NỘP SAU 15 NGÀY NGHIỆM THU.docx)2. HƯỚNG DẪN SỐ LƯỢNG GIAO NỘP SAU 15 NGÀY NGHIỆM THU.docx 13 kB02-12-201902-12-2019
Download this file (3. MẪU 5  PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (DÙNG CHO ĐỀ TÀI NGHIỆM THU).doc)3. MẪU 5 PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (DÙNG CHO ĐỀ TÀI NGHIỆM THU).doc 51 kB02-12-201902-12-2019
Download this file (3. MẪU 5  PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (DÙNG CHO ĐỀ TÀI NGHIỆM THU).doc)3. MẪU 5 PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (DÙNG CHO ĐỀ TÀI NGHIỆM THU).doc 51 kB02-12-201902-12-2019
Download this file (4. MẪU 8 PHIẾU MÔ TẢ CÔNG NGHỆ (DÙNG CHO ĐỀ TÀI NGHIỆM THU).doc)4. MẪU 8 PHIẾU MÔ TẢ CÔNG NGHỆ (DÙNG CHO ĐỀ TÀI NGHIỆM THU).doc 40 kB02-12-201902-12-2019
Download this file (BÁO CÁO TÓM TẮT (SỞ KH-CN).doc)BÁO CÁO TÓM TẮT (MẪU SỞ KH&CN) 47 kB20-09-201920-09-2019
Download this file (BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM - CHỦ NHIỆM.doc)BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM - CHỦ NHIỆM.doc 40 kB28-05-201928-05-2019
Download this file (BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM - THÀNH VIÊN.doc)BIÊN BẢN BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM - THÀNH VIÊN.doc 37 kB28-05-201928-05-2019
Download this file (BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN - CHỦ NHIỆM.doc)BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN - CHỦ NHIỆM.doc 43 kB08-11-201908-11-2019
Download this file (BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN - THÀNH VIÊN.doc)BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN - THÀNH VIÊN.doc 44 kB08-11-201908-11-2019
Download this file (BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN-THÀNH VIÊN.doc)BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN-THÀNH VIÊN.doc 44 kB08-11-201908-11-2019
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN MUA NGUYÊN VẬT LIỆU.doc)GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN MUA NGUYÊN VẬT LIỆU.doc 35 kB28-05-201928-05-2019
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT CÔNG TÁC THEO ĐỀ TÀI.doc)GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT CÔNG TÁC THEO ĐỀ TÀI.doc 34 kB28-05-201928-05-2019
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN TIỀN CÔNG ĐỀ TÀI SỞ.xls)GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN TIỀN CÔNG ĐỀ TÀI SỞ.xls 34 kB28-05-201928-05-2019
Download this file (HƯỚNG DẪN BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU (SỞ KH-CN).doc)HƯỚNG DẪN BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH - BÁO CÁO NHIỆM VỤ (MẪU SỞ KH&CN) 183 kB20-09-201920-09-2019
Download this file (HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA CHỦ NHIỆM.doc)HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA CHỦ NHIỆM.doc 41 kB08-11-201908-11-2019
Download this file (HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA THÀNH VIÊN.doc)HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA THÀNH VIÊN.doc 41 kB08-11-201908-11-2019
Download this file (MẪU XÁC NHẬN CHỈNH SỬA HỒ SƠ NGHIỆM THU (SỞ KH-CN).doc)MẪU XÁC NHẬN CHỈNH SỬA HỒ SƠ NGHIỆM THU 41 kB20-09-201920-09-2019
Download this file (MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT NGHIỆM THU ĐT CẤP SỞ.doc)MẪU BÁO CÁO TÓM TẮT NGHIỆM THU ĐT CẤP SỞ.doc 93 kB09-01-202009-01-2020
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.