Thông báo thời gian ngưng cung cấp điện tại Kp.Tân Lập - Đông Hòa - Dĩ An-BD vào lúc 7g00p ngày 1/10/2017

Thông báo cúp điện

Điện lực Dĩ An xin thông báo thời gian ngưng cung cấp điện tại Kp.Tân Lập - Đông Hòa - Dĩ An-BD vào lúc 7g00p ngày 1/10/2017 đến 17g30p ngày 1/10/2017 (Chủ nhật)
Lý do: Sửa chữa điện
Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng.

Trân trọng./.

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.