Thư mời lần 2 của ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) về việc viết bài cho HTKH "Vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung Bộ"

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((17.05) CV SỐ 588 TM-ĐHPVĐ QUẢNG NGÃI 08.05.019 THƯ MỜI LẦN 2 VV VIẾT BÀI CHO HTKH.pdf)(17.05) CV SỐ 588 TM-ĐHPVĐ QUẢNG NGÃI 08.05.019 THƯ MỜI LẦN 2 VV VIẾT BÀI CHO HTKH.pdf 270 kB17-05-201917-05-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.