Các loại mẫu Giấy đề nghị hỗ trợ, ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU ĐỘNG VẬT

 

Quý Thầy Cô có thể sử dụng tham khảo một số loại Giấy đề nghị sau và gởi về Phòng KHCN 01 bản, kèm các hồ sơ có liên quan:

 

Mẫu Giấy đề nghị hỗ trợ kinh phí tham dự HN-HT.doc 

Mẫu Giấy đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức HN-HT.doc

Mẫu Giấy đề nghị hủy thực hiện đề tài.doc

Mẫu Giấy đề nghị phê duyệt công tác theo đề tài.doc

Mẫu Kế hoạch tổ chức HN-HT.docx

Mẫu Phiếu đề xuất ký HĐ KHCN ngoài.doc

 

 BIỂU MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỘNG VẬT (ACUCUS)

 Nguyên tắc chăm sóc và sử dụng động vật thí nghiệm của ACUCUS

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đề nghị đánh giá ACUCUS, đính kèm các Mẫu biểu ACUCUS từ 0-4 bên dưới 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Mẫu Giấy đề nghị hỗ trợ kinh phí tham dự HN-HT.doc)Mẫu Giấy đề nghị hỗ trợ kinh phí tham dự HN-HT 33 kB17-05-201917-05-2019
Download this file (Mẫu Giấy đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức HN-HT.doc)Mẫu Giấy đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức HN-HT 39 kB17-05-201917-05-2019
Download this file (Mẫu Giấy đề nghị hủy thực hiện đề tài.doc)Mẫu Giấy đề nghị hủy thực hiện đề tài 31 kB17-05-201917-05-2019
Download this file (Mẫu Giấy đề nghị phê duyệt công tác theo đề tài.doc)Mẫu Giấy đề nghị phê duyệt công tác theo đề tài 34 kB17-05-201917-05-2019
Download this file (Mẫu Kế hoạch tổ chức HN-HT.docx)Mẫu Kế hoạch tổ chức HN-HT 33 kB17-05-201917-05-2019
Download this file (Mẫu Phiếu đề xuất ký HĐ KHCN ngoài.doc)Mẫu Phiếu đề xuất ký HĐ KHCN ngoài 36 kB17-05-201917-05-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.