Thư mời viết bài tham dự HTQT lần 1 về "Kinh tế, phát triển và bền vững" - Chủ đề "Biến đổi toàn cầu và phát triển bền vững tại các nền kinh tế mới nổi khu vực Châu Á" (EDESUS 2019)

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((28.05) THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HTQT LẦN I VỀ KT, PT VÀ BỀN VỮNG.pdf)(28.05) THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HTQT LẦN I VỀ KT, PT VÀ BỀN VỮNG.pdf 646 kB28-05-201928-05-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.