Thư mời tham gia HTQG lần thứ XII do Viện CNTT - Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam phối hợp Trường ĐH Thái Bình tổ chức với chủ đề " Chuyển đổi số điều hành kinh tế - xã hội trong CMCN 4.0"

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((21.06) THƯ MỜI THAM DỰ HTQG LẦN THỨ XXII - CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐIỀU HÀNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG CMCN 4.0.pdf)(21.06) THƯ MỜI THAM DỰ HTQG LẦN THỨ XXII - CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐIỀU HÀNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG CMCN 4.0.pdf 1572 kB21-06-201921-06-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.