Thông báo của Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai vv đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (các giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.