Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Tp.HCM tuyển sinh khóa đào tạo "Quản trị dự án khởi nghiệp" và " Nâng cao năng lực xây dựng HSTKNĐMST" cho cán bộ quản lý các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức CT-XH và cơ sở nghiên cứu đào tạo

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((18.11) CV SỐ 252-253 KCNPM 11.11.2019 TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHO CB QUẢN LÝ.pdf)(18.11) CV SỐ 252-253 KCNPM 11.11.2019 TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO KHÓA QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO CHO CB QUẢN LÝ.pdf 6265 kB18-11-201918-11-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.