Giấy mời tham dự hội thảo "Định hướng nghiên cứu về bảo vệ tài nguyên, môi trường và các vùng sinh thái phục vụ phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang" do Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh An Giang tổ chức

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((10.12) CV SỐ 279 GM-STNMT AN GIANG 06.12.2019 MỜI THAM DỰ HT.pdf)(10.12) CV SỐ 279 GM-STNMT AN GIANG 06.12.2019 MỜI THAM DỰ HT.pdf 1665 kB10-12-201910-12-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.