Thông báo kế hoạch tổ chức HTKH "Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển KH&CN trọng tâm phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((24.12) CV SỐ 2260 KH-ĐHQG 16.12.2019 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HTKH.pdf)(24.12) CV SỐ 2260 KH-ĐHQG 16.12.2019 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HTKH.pdf 1079 kB24-12-201924-12-2019
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.