THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG-HCM LOẠI B VÀ C NĂM 2021

Theo công văn số 352/ĐHQG-KHCN ngày 28/02/2020 về việc xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM kế hoạch năm 2021, Trường xin thông báo đến các cán bộ việc đăng ký đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B và C năm 2021 như sau:

  1. Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B:

Đề xuất phù hợp với Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH&CN trong ĐHQG-HCM tại Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012* của Giám đốc ĐHQG-HCM. Ưu tiên định hướng nghiên cứu theo các chương trình cấp quốc gia (Công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020* của Bộ KH&CN về hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021). ĐHQG-HCM ưu tiên phê duyệt đề tài có công bố quốc tế/phục vụ cộng đồng.

  •  Hồ sơ đăng ký** được đóng thành cuốn bao gồm:

-       Trang bìa và thuyết minh đề cương có chữ ký của chủ nhiệm (mẫu R00, R01 - B);

-       Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên tham gia có ký tên (mẫu R03);

-       Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) có đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan liên quan (mẫu R04).

  • Hồ sơ đăng ký cần nộp01 bản gốc và 02 bản sao nộp tại phòng KHCN (F. 07) và gởi file thuyết minh (word, unicode) qua email Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó..
  •  Thời gian nộp hồ sơ đề tài loại Btrước 17g00 ngày 18/3/2020.

 

  1.  Đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C:

Đề xuất phù hợp với Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài KH&CN trong ĐHQG-HCM tại Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012* của Giám đốc ĐHQG-HCM. ĐHQG-HCM ưu tiên phê duyệt đề tài có công bố quốc tế/phục vụ cộng đồng.

  •  Hồ sơ đăng ký** được đóng thành cuốn bao gồm:

-       Trang bìa và thuyết minh đề cương có chữ ký của chủ nhiệm (mẫu R00, R01 - C);

-       Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên chủ chốt có ký tên (mẫu R03);

-       Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) có đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan liên quan (mẫu R04).

  • Hồ sơ đăng ký cần nộp04 bản nộp tại phòng KHCN (F. 07) và gởi file thuyết minh (word, unicode) qua email Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần bật JavaScript để xem nó..
  • Thời gian nộp hồ sơ đề tài loại Ctrước 17g00 ngày 18/3/2020.

 

Lưu ý việc đánh giá thẩm định hoàn toàn dựa trên hồ sơ đăng ký. Vì vậy, cá nhân đăng ký đề tài cần chuẩn bị thuyết minh và hồ sơ thật chu đáo, xem chi tiết Điều 7 về tiêu chuẩn đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM và Điều 12 về tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài của QĐ số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012.  

Kính chào trân trọng.    

(*) Files .pdf văn bản quy định đính kèm.  

(**) Files .doc mẫu biểu đính kèm.

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Công văn số 254 BKHCN-KHTC ngày 07.02.2020 của Bộ KHCN về hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN năm 2021.doc)Công văn số 254 BKHCN-KHTC ngày 07.02.2020 của Bộ KHCN 228 kB09-03-202009-03-2020
Download this file (QĐ 193-ĐHQG 22-3-2012 - Quy định tổ chức thực hiện và quản lý đề tài cấp ĐHQG.pdf)QĐ 193-ĐHQG 22-3-2012- QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI CÁC CẤP 10262 kB09-03-202009-03-2020
Download this file (R00 TRANG BIA.doc)R00 - Trang bìa Thuyết minh 1135 kB12-03-202012-03-2020
Download this file (R01_ B Thuyet-minh - VNU-cap-nhat 2020 LOAI B.docx)R01 - B Thuyết minh đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B 141 kB10-03-202010-03-2020
Download this file (R01_ C Thuyet-minh - VNU-cap-nhat 2020 LOAI C.docx)R01 - C Thuyết minh đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C 141 kB10-03-202010-03-2020
Download this file (R03 - Lý lịch khoa học.doc)R03 - Lý lịch Khoa học 1445 kB09-03-202009-03-2020
Download this file (R04 - Giấy xác nhận phối hợp thực hiện.doc)R04 - Giấy xác nhận phối hợp thực hiện 1391 kB09-03-202009-03-2020
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.