Giấy mời tham dự Hội thảo "Vai trò của định giá cac-bon, các công cụ dựa vào thị trường, tiềm năng đóng góp trong việc thực hiện NDC và khả năng áp dụng ở Việt Nam" do Cục Biến đổi Khí hậu tổ chức

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((07.07) GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO DO CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỔ CHỨC.pdf)(07.07) GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO DO CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỔ CHỨC.pdf 1426 kB07-07-202007-07-2020
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.