Thông báo số 2 về Đại hội Hội Khoa học Công nghệ xúc tác và hấp phụ Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) và Hội thảo khoa học chuyên đề "Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong xúc tác, hấp phụ và năng lượng"

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.