Thông báo của Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2022

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((01.02) CV SỐ 04 TB-SKHCN BR-VT 25.01.2021 VV ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG ĐT NC KH-CN, DA SX THỬ NGHIỆM KH NĂM 2022.pdf)(01.02) CV SỐ 04 TB-SKHCN BR-VT 25.01.2021 VV ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG ĐT NC KH-CN, DA SX THỬ NGHIỆM KH NĂM 2022.pdf 5639 kB01-02-202101-02-2021
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.