Thông báo v/v tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân các nhiệm vụ KH&CN của "Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh trong kỳ kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025" của tỉnh Ninh Thuận

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Thông báo vv tuyển chọn NV KHCN của Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh Ninh Thuận.pdf)TB v/v tuyển chọn NV KHCN của Đề án khung các NV BTNG cấp tỉnh Ninh Thuận 4688 kB10-03-202110-03-2021
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.